transport

Wyjaśniamy jak założyć firmę transportową

Marzeniem wielu osób jest własna firma transportowa. Jest to działalność, która polega na przewożeniu produktów przy użyciu pojazdów samochodowych, które są do tego specjalnie dostosowane. Używa się też różnych pomocy w postaci naczep oraz przyczep.

Otworzenie firmy transportowej

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że firma transportowa pełni także funkcję działalności pośredniczącej w przewozach. W tym artykule wyjaśnimy, jak założyć firmę transportową, a także podpowiemy, jak się do tego przygotować. Od wyboru formy prawnej należy rozpocząć założenie firmy transportowej. Dotyczy to oczywiście różnych działalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej polecana w przypadku firmy transportowej. Jej zalety to przede wszystkim brak konieczności posiadania kapitału zakładowego, uproszczona księgowość oraz łatwość założenia i prowadzenia. Warto dodać, że poprzez wniosek CEiDG można założyć jednoosobową firmę transportową. Założenie spółki i rejestracja w KRS jest jedynym wyborem, jeśli chcemy prowadzić przedsiębiorstwo wraz ze wspólnikiem. Wybór formy prawnej ma wpływ na to, jaki będzie sposób opodatkowania, a także odpowiedzialność finansowa.

własna firma transportowa

Należy pamiętać, że osoba fizyczna jest przedsiębiorcą w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Musi być obowiązkowo wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Od wybrania nazwa zaczynamy prowadzenie firmy transportowej. Warto podkreślić, że nazwa musi być złożona z imienia i nazwiska, a także zawierać dowolny wyraz. Pełna odpowiedzialność za zobowiązanie cywilnoprawne jest minusem jednoosobowej działalności gospodarczej. Do tego dochodzi jest odpowiedzialność podatkowa całym swoim majątkiem. Płatnikiem podatku dochodowego, czyli podatku VAT jest oczywiście osoba fizyczna. Warto mieć na uwadze, że firmy transportowe jednoosobowe mogą zostać opodatkowane na zasadach w skali podatkowej w stawce 18% oraz 32%. Mogą wybrać jeszcze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy w wysokości 18%. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dokonać w przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Warto mieć na uwadze, że poprzez CEIDG należy zarejestrować spółkę cywilną oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej muszą złożyć wszyscy, którzy zarejestrowali firmę, a nie posiadają jeszcze numeru NIP. NIP EU będzie niezbędne jeśli firma będzie przeprowadzać transakcje z klientami zagranicznymi. Wykupienie ubezpieczenia OCB dla przewoźnika jest niezwykle ważną kwestią przy zakładaniu działalności.

firma transportowa

Wybór firmy transportowej

Warto mieć świadomość, że nie jest ono wysokie dla wysokich firm i kosztuje około 1000 zł. Od rodzaju transportu i zakresu ochrony będzie zależał oczywiście finalny koszt. Opodatkowanie w przypadku firmy transportowej może być nie tylko na zasadach ogólnych, ale także w oparciu o podatek liniowy oraz ryczał od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie kartą podatkową nie jest jednak możliwe. Stawką 5,5% opodatkowany jest przewóz towarów w przypadku wyboru ryczałtu. Szczególne problemy sprawiają usługi, które polegają na transporcie niebezpiecznych towarów. Są to przede wszystkim towary, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i powodują bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt, ludzi oraz mienia. Mogą to być towary promieniotwórcze, wybuchowe, trujące, łatwopalne oraz żrące. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że europejska umowa ADR reguluje warunki bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych. Założenie firmy transportowej, jeśli ktoś ma duże ambicje to może sobie poradzić. W tym artykule wyjaśniliśmy, jak otworzyć firmę transportową, a także podpowiadamy, jak się do tego przygotować. Trzeba spełnić określone warunki, żeby móc przewozić towary niebezpieczne. Jest za to odpowiedzialny producent, przedsiębiorstwo transportowe oraz nadawca. Najważniejsza jest satysfakcja klientów. Osoby, które zamierzają założyć firmę transportową, muszą być odpowiedzialne i nastawione na sukces.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.