plen
menuzamknij
 • Patron Honorowy, Organizator Merytoryczny
 • Organizator Wykonawczy
 • Współorganizatorzy
 • Partnerzy Naczelni
 • Partner Generalny
 • Partner Strategiczny
 • Partner Ekologiczny
 • Partner Główny
 • Partner Gospodarczy
 • Partner Oficjalny
 • Partner
 • Partnerzy Merytoryczni

Harmonogram

image_pdfimage_print
8 czerwca 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU
10:00 – 12:00 Rejestracja uczestników
12:00 – 12:30 Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego
12:30 – 13:30 Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13:30 – 14:30 Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy
Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
ikonki_ostateczne_pl-01 ikonki_ostateczne_pl-05 ikonki_ostateczne_pl-03 ikonki_ostateczne_pl-04 ikonki_ostateczne_pl-02
BLOK I – STOCZNIE, ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
BLOK II – BEZPIECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał Jach, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
BLOK III – RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA
Opiekun bloku: dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
BLOK IV – PRAWO, FINANSE i EKOLOGIA Opiekun bloku: Mec. Marek Czernis – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego/ Marek Lewandowski TUiR Warta BLOK V – ENERGETYKA i GÓRNICTWO MORSKIE Opiekun bloku: Wojciech Cetnarski, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej / Krzysztof Żarna – Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Wydarzenia towarzyszące
Panel I Przyszłość stoczni, offshore
Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Panel I
Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi
Moderator: dr Krzysztof Pająk, pełnomocnik MGMiŻŚ ds. Strategii Bezpieczeństwa Morskiego RP
Panel I
Wyzwania i priorytety dla polskiego rybołówstwa
Moderator: Zbigniew Karnicki, Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Panel I Prawo i ubezpieczenia
Moderator: Mec. Marek Czernis – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego/Piotr Molenda – Dyrektor Biura Reasekuracji w TUiR WARTA S.A
Panel I Współpraca regionalna w Regionie Morza Bałtyckiego
Moderator: Wojciech Cetnarski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki wiatrowej
15:30 – 16:05 Aktywizacja terenów postoczniowych czynnikiem konkurencyjności stoczni w regionie Morza Bałtyckiego
Andrzej Strzeboński, Prezes Zarządu, Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.Eksperci: Marek Różalski, Prezes Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia ” S.A.
 Polski potencjał projektowy
i produkcyjny na potrzeby odbudowy Marynarki Wojennej RP
Michał Jach, poseł RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony NarodowejEksperci: Mec. Filip Seredyński, Narodowa Rada Rozwoju, Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych, Ministerstwo Rozwoju; Janusz Kapuściński, Prezes BTT Systems, mec. Małgorzata Darowska, Kancelaria Domański  Zakrzewski Palinka Sp. k
Priorytet 1. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” szansą na rozwój sektora rybackiego w Polsce, w tym rybołówstwa przybrzeżnego
dr Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ
Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia ładunku Eurof Lloyd-Lewis – Partner, Clyde & Co LLP Rola morskiej energetyki wiatrowej w koncepcji Unii Energetycznej i nowej strukturze rynku energii Debata: Szkolnictwo morskie

 

 

 

16:05 – 16:40 Aktualne tendencje kształtujące portfel zamówień na rynku stoczniowym
Grażyna Nitka, Analityk Finasowy, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Zaangażowanie w kreowanie Inteligentnych Specjalizacji
Łukasz Gerigk,
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ochrona interesów gospodarczych RP w działaniach Marynarki Wojennej w świetle długofalowych programów rozwojowych i doświadczeń państw trzecich
komandor prof.dr hab.Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant, Akademia Marynarki Wojennej w GdyniEksperci: prof. dr hab. Andrzej Makowski – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kmdr por. rez. Maciej Janiak, Przewodniczący, Rada Budowy Okrętów
Gospodarka rybacka prowadzona na wewnętrznych wodach morskich
Radosław Kołaczyk, Prezes Pomorskiego Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie
Nowe instrumenty regulowania działalności w portach morskich –
szanse i zagrożenia
Rafał Czyżyk – Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Partner w „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie
Znaczenie Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) w budowaniu roli Regionu Morza Bałtyckiego jako lidera rozwoju OZE
16:40 – 17:15  Przemysł stoczniowy okiem biegłego rewidenta
Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Izby Biegłych RewidentówEksperci: Jerzy Podlewski – Certyfikowany Menadżer Ryzyka, Ryzykonomia, Andrzej Jacek Jarosz  – PwC | Partner
Koncepcja Strategii Bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego w pracach Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Minister Jarosław Brysiewicz, Zastępca Szefa BBNEksperci: prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof. dr. hab. Piotr Mickiewicz, prof. dr hab.  Mariusz Zieliński Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Polskie służby kontrolne rybołówstwa morskiego – efektywność działań i perspektywa zmian
Anna Malinowska, Naczelnik Wydziału Rybołówstwa Bałtyckiego i Kontroli MGMiŻŚ
Polskie morskie prawo pracy -implementacja Konwencji MLC 2006
Artur Pomorski – Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Radca
Prawny w „”Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”” w Szczecinie.”
Koncepcja sieci morskiej na Bałtyku na potrzeby przyłączania projektów offshore oraz możliwości wykorzystania polskiego potencjału offshore
17:15 – 17:50 Holding stoczniowy kluczem do budowania silnej pozycji w branży
Arkadiusz  Aszyk, Dyrektor Zarządzający Remontowa Holding S.A.
 

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności – specyfika prawna
Wojciech Hartung, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 

 Rybołówstwo jako sposób na życie społeczności nadmorskich
Prof. W. Wawrzyniak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Aktualna sytuacja na rynku ubezpieczeń
morskich
Piotr Molenda – Dyrektor Biura Reasekuracji w TUiR WARTA S.A
 Case study budowy i eksploatacji farm wiatrowych w obszarze offshore na bazie doświadczeń niemieckich
Sebastian Lutz-Bachmann, Kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin
17:50 – 18:25 Opłacalna alternatywa dla produkcji statków
Adam Zaczeniuk – Wiceprezes Zarządu Stoczni Gdańsk S.A., GSG Towers sp. z o.o.
Wybrane formy zagrożenia bezpieczeństwa na akwenach morskich
prof. Dr hab. Krzysztof Rokiciński, dr inż. Czesław Dyrcz, kmdr dr hab. Andrzej Bursztyński Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 Foka syta i ryba cała – czy możliwy jest kompromis, bezpieczny dla fok i rybaków
Prof. J. Węsławski, dr Joanna Piwowarczyk
IO-PAN w Sopocie
 Środki zapobiegawcze w celu złagodzenia roszczeń towarowych
Simon Rapley – Loss Prevention, West of England P&I Club
18:25 – 19:00 Rozwiązania stalowe dla budownictwa morskiego
Michał Januszewski – ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.
ISD Huta Częstochowa oferta dla polskiego przemysłu stoczniowego
Andrzej Dreksler – ISD Trade Sp. z o.o.
Wykorzystanie stali do produkcji konstrukcji maszynowych
Wojciech Warian – Huta Zabrze S.A.
Nowa restrukturyzacja w przemyśle stoczniowym – praktyczne rozwiązania
Władysław Bieńkowski
 Połowy  rekreacyjne na  Bałtyku – takie samo prawo dla wszystkich krajów?
Dr Stefan Spahn
Deutscher Angelfisherverband E.V. (DAFV)
 Konwencja o pracy na morzu
Matt Illingworth – Partner, Holman Fenwick Willan LLP
19:00-19:35 Stocznie w postępowaniach upadłościowych i kompensacyjnych – stan obecny i perspektywa rozwoju
Igor Barcew, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w służbie błękitnej biogospodarki
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału
20:00 Wieczór artystyczny z bankietem – Opera na Zamku
9 czerwca 2016
Miejsce OPERA NA ZAMKU
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Wykład inauguracyjny: Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów   
10:30 – 12:00 Debata plenarna: „Żegluga śródlądowa w Europie – powrót na rzeki”
Moderator: Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
BLOK I – STOCZNIE, ŻEGLUGA i PORTY BLOK II – BEZPIECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA BLOK III – RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA BLOK IV – PRAWO, FINANSE i EKOLOGIA BLOK V – ENERGETYKA i GÓRNICTWO MORSKIE Wydarzenia towarzyszące
Panel II Żegluga morska
Moderator: Paweł Szynkaruk, Dyrektor Naczelny, Polskiej Żeglugi Morskiej
Panel II Woda jako regionalny generator rozwoju
Moderator: UM Szczecin
Panel II Rybołówstwo bałtyckie – zrównoważona eksploatacja
Moderator: Zbigniew Karnicki, Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Panel II
Ekologia
Moderator: Marcin Krakowiak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Panel II Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza Bałtyckiego – dyskusja
Moderator: Izabela Kielichowska, Wiceprezes PSEW, Przewodnicząca Baltic Sea Offshore Wind Forum
12:30 – 13:05  Żegluga Promowa: Paliwo dla promów, ekologia czy ekonomia?
Paweł Szynkaruk, Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi MorskiejEksperci: Tommy Halén, Managing Director, Port of Trelleborg
Hampus Rondahl,  Stena Oil AB, Bunker Trader
Kari Granberg, Viking Line Abp, Sami Kanerva, ABB Marine
Szansa w offshore – czyli jak rozwijać współpracę międzynarodową z krajami skandynawskimi
Rafał Domżalski, Prezes Zarządu Expom S.A.Żegluga wycieczkowa w rejonie Morza Bałtyckiego Grzegorz Włoch, Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o.
 Czy widać wpływ wlewów na stan dorsza w Bałtyku?
Prof. J. Horbowy Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej w istocie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku siarki na morzach?
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza Bałtyckiego w perspektywie lat 2020 i 2030 oraz plany państw bałtyckich  

 

 

Debaty: Ewolucyjna droga dojścia do IV klasy żeglowności

 

 

III Polskie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk

13:05 – 13:40 Prawny status rzeczy w tranzycie morskim
Jacek Stokłosa, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka
Pływający dom na Odrze
Patryk Paluszek / Aleksandra Słowiak, Na OdrzePrzykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki
Wojciech Nowak, Pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. zagospodarowania turystycznego Odry/Prezes Stowarzyszenia ,,Drzwi do Europy”
Selektywność włoków w rybołówstwie  bałtyckim    Staffan Larson – Bałtycka Rada Doradcza (BSAC) Rola proekologicznego Banku w sfinansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej
Stanisław Kluza, Prezes Banku Ochrony Środowiska 
Korzyści gospodarcze z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
13:40 – 14:15 Polityka promowa w dobie silnej konkurencji
Piotr Redmerski, Prezes Zarządu, Polska Żegluga Bałtycka
Transport intermodalny – rozwiązania (prawne) poprawiające konkurencyjność lokalnej branży morskiej i logistycznej
Mec. Rafał Malujda, Stowarzyszenie Klaster.it, Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego
Rybołówstwo przybrzeżne – uwarunkowania prawne a praktyka administracyjna
dr W. Brocki ZUT
w Szczecinie
Konwencja o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach (BWM) – założenia, ratyfikacja, wykonanie
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Łańcuch dostaw w Regionie Morza Bałtyckiego
14:15 – 14:50 Rozwój nowych połączeń promowych na Bałtyku – determinanty rynku

 

Eksperci: Klasco

Podnośnia statków Niederfinow
Rolf DietrichWoda regionalnym generatorem rozwoju
Thorkild Green Jensen, Architect m.a.a., Greenplan.dk
Znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego w gospodarce morskiej Maroka
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa  Maroko
Wdrożenie kontroli emisji w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego – pierwsze doświadczenia armatorskie
Polska Żegluga Bałtycka
Dyskusja: „Europejskie doświadczenia w zakresie realizacji projektów morskich farm wiatrowych”
14:50 – 15:25 Offset, współpraca przemysłowa i B+R jako narzędzie rozwoju potencjału sektora morskiego. Prawne formuły współpracy z partnerami
Małgorzata Darowska, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Współpraca nauki i biznesu w gospodarce morskiej oraz śródlądowej
Konrad Frontczak, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wspólna walka z piractwem morskim u wybrzeży północnej Afryki
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa  Maroko
Zagospodarowanie ścieków pochodzących ze statków. Perspektywa 2019 roku
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Doświadczenia w zakresie budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych
15:25 – 16:25 Przerwa obiadowa
Panel III Porty
Moderator: Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Panel III Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi
Moderator: Jacek Wiśniewski, Prezes, ESL Euroafrica Shipping Lines
Panel III Nowe perspektywy w akwakulturze i przetwórstwie żywności
Moderator: dr Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ, Tomasz Kulikowski, Magazyn Przemysłu Rybnego
Panel Specjalny: Transport surowców drogą morską: stan obecny i perspektywy rozwoju Panel III Górnictwo morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych
Moderator: Prof. dr hab. Ryszard Kotliński – Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi
16:25 – 17:00 Porty największym aktywem Europy stymulującym rozwój innych gałęzi transportu Nielegalna imigracja i piractwo jako wyzwania dla międzynarodowej żeglugi
Roman Woźniak, Prezes, Polskie Linie Oceaniczne
Akwakultura w Wietnamie – tradycja i nowoczesność: nie bój się pangi!
Mr. Quan Trinh Secretary of the Embassy of Vietnam and Nguyen Thuc Thuan ZUT
Dostawy gazu ziemnego drogą morską jako element strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski
Janusz Kowalski, Wiceprezes PGNiG ds. korporacyjnych
Górnictwo morskie – surowcowa alternatywa dla górnictwa lądowego
Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy
17:00 – 17:35 Transport intermodalny – kierunki i zasady wsparcia w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Piractwo a pokrycie ubezpieczeniowe
P&I Philip Burns, West of England
Zrównoważona akwakultura bez potrzeby używania antybiotyków?
Prof. Ørjan Olsvik, Norwegian Artic University, Tromsø
Rozwój rynku CNG/LNG w strategii produktowej GK PGNiG
Henryk Mucha, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny
Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projetków badawczo-rozwojowych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz – Akademia Morska w Szczecinie
17:35 – 18:10 Rola i miejsce portów w gospodarce Polski i Regionów
Krzysztof Szymborski, Przewodniczący Rady Interesantów Gdynia
Wybrane problemy piractwa w strefach zagrożenia
Czesław Dyrcz – Akademia Marynarki Wojennej w GdyniZarządzanie zespołem kryzysowym firmy w świetle zagrożeń zewnętrznych – Gromosław Czempiński
Genetyczne możliwości i ograniczenia wykrywania fałszerstw
produktów rybnych. Opportunities and limitations of genetic analysis of
counterfeited fish products. Prof. J. Kempter ZUT;Z oceanu na talerz:
jak testy DNA pomagają w zapewnieniu identyfikowalnych i zrównoważonych
produktów z ryb i owoców morza
A. Dębicka MSC Polska
 System Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu – podsumowanie Górnictwo morskie – uwarunkowania prawne
Tomasz Darowski ,  Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Panel III Porty Moderator: Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Panel IV Rola marynarza – kształcenie i praca Moderator: dr Janusz Karp MGMiŻŚ Panel III Nowe perspektywy w akwakulturze i przetwórstwie żywności Moderator: dr Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ, Tomasz Kulikowski, Magazyn Przemysłu Rybnego Panel Specjalny Panel III Górnictwo morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych
Moderator: Prof. dr hab. Ryszard Kotliński – Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi
18:10 – 18:45 Konkurencyjność portu definiowana przez jego dostępność
Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
Ustawa o pracy na morzu z 2015r. – Ocena regulacji
Łukasz Górzny, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Innowacyjne opakowania dla produktów spożywczych. Ryba w
innej postaci – tradycja i innowacja
Dr hab. S. Lisiecki, Prof. A.
Bartkowiak ZUT, Dr G. Tokarczyk, G. Bienkiewicz.
Techniczne funkcjonowanie Terminalu LNG w Świnoujściu Kształcenie górników morskich
Dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM. – Akademia Morska w Szczecinie
18:45 – 19:20 Rola i rozwój transportu wodnego w przemyśle chemicznym na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.
Rafał Stompor / Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
Proces kształcenia w zawodzie marynarza – problemy i wyzwania w świetle doświadczeń polskich Akademii Morskich
dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, Prorektor ds. Nauczania, Akademia Morska w Szczecinie
Debata: Naukowe i praktyczne nazewnictwo ryb  na polskim rynku
Moderator:
Red. T. Kulikowski, Magazyn Przemysłu Rybnego
Analiza możliwości odzysku metali z konkrecji oceanicznych
Dr inż. Katarzyna Leszczyńska – Sejda, kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytutucie Metali Nieżelaznych Gliwice
19:20 – 19:55 Znaczenie koopetycji i rozwoju klastrów w kształtowaniu potencjału innowacyjnego gospodarki na przykładzie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
dr Katarzyna Kazojć, Uniwersytet Szczeciński
Morskie Szkolnictwo zawodowe – wyzwania przyszłości na jednolitym rynku europejskim
Marzena Baranowska – Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu
Ekofizjologia mikroorganizmów osadów jeziornych jako element kontroli jakości wód, dr Adriana Trojanowska-Olichwer, Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie  Dr inż. Tomasz Abramowski – Dyrektor Wspólnej Organizacji Interoceanmetal
20:00 Bankiet w Restauracji Zamkowej
10 czerwca 2016
Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
BLOK I – STOCZNIE, ŻEGLUGA i PORTY BLOK II – BEZPIECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA BLOK IV – PRAWO, FINANSE i EKOLOGIA BLOK IV – PRAWO. FINANSE  i EKOLOGIA
Panel IV Żegluga śródlądowa
Moderator: Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin
Panel V Polsko-Duńska współpraca w obszarze gospodarki morskiej Panel IV Ekologia i ochrona środowiska morskiego
Moderator: Piotr Prędki, Fundacja Mare Warszawa
Panel IV 
Finanse w gospodarce morskiej
Moderator: Grzegorz Miśtal, TVP
Panel IV
Finanse w gospodarce morskiej
Moderator: Wojciech Drzymała, Dyrektor w dziale audytu, KPMG
09:25 -10:00  Wykład inauguracyjny: Konwencja AGN jako konstytucja dla odbudowy polskich śródlądowych dróg wodnych
Krzysztof Kozłowski, Posekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Combined efforts for greener and more fuel efficient ships
Valemar Ehlers Danish Maritime
Wspomaganie naturalnego rozrodu łososia i troci u wybrzeży Polski
Prof. K. Formicki ZUT
Wsparcie sektora morskiego a zasady pomocy publicznej
Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych szansą na rozwój przemysłu stoczniowego
Wojciech Kotłowski, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, KPMG
Agnieszka Ostrowska, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, KPMG
10:00-10:35 Międzynarodowe doświadczenia we współpracy między portami morskimi i śródlądowymi
Alexander van den Bosch, Dyrektor, Europejska Federacja Portów Śródlądowych (EFIP)Eksperci: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niederlandów
VIKING LIfe-Saving Equipment A/S presenting: Innovations and concepts
Jorgen Holm, Viking Life
O zrównoważoną ochronę środowiska w Morzu Bałtyckim
Prof. I. Dunin Kwinta AM Szczecin
Odbudowa gospodarki morskiej jako wyzwanie dla systemu bankowego w Polsce
Edmund Cumber – dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO BP
Nowa ulga podatkowa na B+R oraz dotacje na projekty i infrastrukturę B+R
Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. ulg i dotacji, KPMG
10:35 – 11:10 Ramy prawne inwestowania na śródlądowych drogach wodnych
Tomasz Darowski, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Prevention of fires in Engine Rooms
Lars Gerner Lund, Daspos
Innowacyjne metody ochrony środowiska w hodowli łososi na lądzie
dr M. Kowalski, K. Karapuda Sp. z o.o.„Jurrasic Salmon”
Nowe przepisy o zamówieniach publicznych – jak wykorzystać szanse i zapobiegać problemom
Wojciech Hartung, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Jednolity Plik Kontrolny – aspekty praktyczne
Andrzej Tajchert, partner, zespół doradztwa informatycznego, KPMG
11:10 – 11:45 Perspektywa gospodarczego wykorzystania Wisły
prof. Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyEksperci: dr Janusz Granatowicz, Dyrektor Biura ds Elektrowni Wodnych, Energa Invest S.A. 
Dredging, Scour Protection and Marine Contracting in the Baltic Sea
Bjarne Johannessen, Peter Madsen Rederi AS
Zagrożony węgorz europejski i możliwości jego restytucji oraz hodowli
Dr T. Nermer MIR-PIB
Podejście procesowe do oceny efektywności inwestycji, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Qvistorp oraz Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Utrata wartości aktywów w obecnej sytuacji gospodarczej
Marcin Łągiewka, dyrektor, zespół ds. wycen, KPMG
11:45 – 12:20 Potencjalny popyt na usługi transportu wodnego śródlądowego w relacjach z zespołem portowym Szczecin – Świnoujście
Prof. US dr hab. Michał Pluciński, Uniwersytet SzczecińskiEksperci:
Edmund Plutecki, Dyrektor ds.. Logistyki, Węglokoks SA
Dariusz Karkos , Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz gospodarczego rozwoju dorzecza Odry „Teraz Odra”
Piotr Adamowicz, Prezes Zarządu, Baltchem SA
Konwencja balastowa – aspekty biologiczne i prawne
dr P. Gruszka Instytut Morski Gdańsk, J. Ignasiak
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 Polityka inwestycyjna Banku Gospodarstwa Krajowego w świetle wyzwań związanych z rozwojem gospodarki morskiej w Polsce
przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego
 Pomoc publiczna w portach – uwarunkowania prawne i stanowisko Komisji
Europejskiej
Mec. Piotr Gajlewicz – Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Radca prawny w
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie
12:20 – 12:55 Współpraca między polskimi a duńskim podmiotami gospodarki morskiej Harmonizowanie gospodarczego użytkowania rzek z ochroną
przyrody – dobre przykłady i wyzwania
Przemysław
Nawrocki WWF Polska, I. Lucius, WWF Danube-Carpathian Programme
 Możliwości inwestycyjnych FIIK/FIID w obszarze infrastruktury portowej oraz gospodarki morskiej
Piotr Serafin, Dyrektor Inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
13:30 – 15:30 PODSUMOWANIE 4. MKM – Dar Młodzieży
19:30 XI Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej